Gir du oss litt av din tid, kan vi tilby deg en hobby med insperasjon. Vi ønsker flere medlemmer.

Ta kontakt i dag.

Styret

 

Leder

Anita Elgen

Tlf: 45 81 99 60

Mail: leder@lardalrodekors.no

 

Administrativ leder/Nestleder

AnneKarine Ellefsen Bruun

Tlf: 45 81 99 61 / 92481443

Mail: admis@lardalrodekors.no

 

Operativ leder

Lillian Røsholt Gåskjenn

Tlf: 45 81 99 62

Mail: operativleder@lardalrodekors.no

 

Styremedlem

Arnulf Andre Elgen

Tlf: 40 55 28 98

Mail: elgen086@gmail.com

 

Styremedlem

Bjørn Røyne

Tlf: 45 81 99 64

Mail: vakt@lardalrodekors.no

 

Varamedlem

Pål Snorre Paulsen

tlf: 90 89 65 99

Mail: palsnorre@gmail.com

 

Varamedlem

Synøve Lindsholm

Tlf: 41642895

Mail: synove@lindsholm.net

 

 

Fagledere

 

 

NK Fagleder Samband

Pål Snorre Paulsen

Tlf: 90 89 65 99

Mail: nksamband@lardalrodekors.no

 

Fagleder Vakt / Event.

Bjørn Røyne

Tlf: 45 81 99 64

Mail. vakt@lardalrodekors.no

 

Fagleder Depot

Werner Bruun

Tlf: 91 15 28 62

Mail: depoleder@lardalrodekors.no

 

Fagleder Undervisning

Lars Jacob Hagen

Tlf: 48 06 21 10

Mail: undervisning@lardalrodekors.no

 

Fagleder Røff

Lars Tarald Elgen Hagen

Tlf: 95 77 22 03

Mail: roffleder@lardalrodekors.no

Fagleder Sminke & Markør

Lynn - Therese Lie

Tlf: 93 01 61 51

Mail: markor@lardalrodekors.no

 

Transportleder

Lars Jacob Hagen

Tlf: 48 06 21 10

Mail: undervisning@lardalrodekors.no

 

Fagleder IT

Daniel Omholt

Tlf: 98 89 98 43

Mail: it@lardalrodekors.no

 

Utleie Ansv:

Svein pettersen

Tlf: 97563436

Mail: Utleie@lardalfordekors.no

 

Valgkommiteen.

 

Valgkommiteens arbeid er noe av det viktigste som en organisasjon har. Deres jobb er å finne de rette folka til de rette jobbene. Alle som sitter i styret av hjelpekorpset, er valgt av medlemmer til å sitte der. Det er i seg selv en stor tillit fra medlemmer til den enkelte som blir valgt inn.

 

Valgkommiteen til Lardal Røde Kors Hjelpekors Bestå av Følgende.

 

Valgkommiteleder: Janicke Brubakken. Tlf: 41 45 02 91.

Medlem: Synnøve Lindsholm. Tlf:41 64 28 95.

Medlem: Beate B. Lie .Tlf: 92 86 43 83.

Varamedlem: Tove Mette Refsdal. Tlf: 94 03 56 63

 

Valgkommiteen kan kontaktes på Mail: valg@lardalrodekors.no